Vacatures Advocaat Omgevingsrecht

Senior Advocaat Arbeidsrecht | Gelderland

  • Location: Loenen, Gelderland
  • Type: Permanent
  • Job #168

Ben jij een ervaren advocaat of jurist met expertise in arbeidsrecht en zakelijke dienstverlening? Zoek je een nieuwe uitdaging bij een professioneel en gespecialiseerd advocatenkantoor? Dan zijn wij op zoek naar jou!

We zijn op zoek […]

Advocaat | Financieel & Insolventie | Noord-Brabant

  • Location: Eindhoven, Noord-Brabant
  • Type: Permanent
  • Job #167

Ben jij een ervaren advocaat/jurist met een grondige kennis van financieel en insolventierecht? Beschik je over 3-5 jaar relevante werkervaring binnen dit specialisme? Heb je een proactieve en creatieve instelling? Zoek je naar een […]

image

Gerichte zoekopdracht

Met kandidaten bespreken wij transparant alle type kantoren en bedrijven, zodat we exact weten waar iemand het beste tot zijn recht komt. Wij beschikken over een groot netwerk en zijn ook bekend met de work-life balance en arbeidsvoorwaarden van kantoren. Door te sparren over jouw ambities, sfeer, werkwijzen, doorgroeimogelijkheden, salariswensen en eventuele gewenste vrije tijd, kunnen wij al snel objectief aangeven bij welk kantoor dan wel bedrijf jij het beste past. Het is aan ons om vervolgens de deur te openen naar de meest geschikte werkgevers.

 

image

Hulp of advies nodig?

Naast het vinden van de juiste nieuwe uitdaging voor een kandidaat, vinden wij het ook heel belangrijk om advies te geven. Dit advies kan gaan over doorgroeimogelijkheden, loopbaan, carrière of salarissen binnen de branche. Ook als jij al een baan binnen de branche hebt, kun je bij ons terecht voor advies. Je kunt ons altijd vrijblijvend bellen om een afspraak te maken.

Het omgevingsrecht omvat verschillende deelgebieden die betrekking hebben op onze fysieke omgeving. Het omgevingsrecht heeft tot doel om onze leefomgeving te beschermen en te reguleren en heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen, zoals milieu, ruimtelijke ordening, bouw, natuur en waterbeheer. Elk van deze deelgebieden omvat specifieke wetten en regels die van invloed zijn op de manier waarop we omgaan met onze omgeving. In alle deelgebieden van het omgevingsrecht zijn vrijwel altijd voldoende vacatures voor zowel beginnende als meer ervaren advocaten.

Milieurecht

Milieurecht betreft de juridische aspecten rondom de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzaamheid. Het milieurecht omvat regelgeving met betrekking tot lucht- en waterkwaliteit, afvalverwerking, natuurbehoud en klimaatverandering. Binnen dit rechtsgebied adviseert een advocaat organisaties en individuen over de naleving van milieuregels, het aanvragen van vergunningen, en vertegenwoordigt cliënten in geschillen over milieu-aangelegenheden. Op deze manier dragen advocaten bij aan het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken, het beheersen van vervuiling en het waarborgen van duurzame ontwikkeling, en treden op als pleitbezorgers voor milieubewuste belangen binnen het juridische kader.

Ruimtelijke ordening

Het deelgebied ruimtelijke ordening richt zich, binnen het omgevingsrecht, op het inrichten en beheren van de fysieke leefomgeving, waarbij aandacht wordt besteed aan de locatie en functie van verschillende soorten activiteiten, zoals wonen, werken en recreëren. Het omvat regels en beleid met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, landschapsbehoud, infrastructuur en bouwvoorschriften. De rol van een advocaat binnen ruimtelijke ordening omvat het adviseren van cliënten, zoals projectontwikkelaars, overheden of belangengroepen, over juridische aspecten van ruimtelijke plannen en vergunningsprocedures. Advocaten in dit vakgebied kunnen optreden bij geschillen over bestemmingsplannen, handhavingskwesties en milieubelangen, waarbij ze streven naar evenwicht tussen de ontwikkeling van de leefomgeving en het behoud van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

Bouwrecht

Bouwrecht omvat de juridische aspecten die verbonden zijn aan de bouw en ontwikkeling van vastgoed, variërend van bouwcontracten en aansprakelijkheid tot vergunningsprocedures en bouwgeschillen. De rol van een advocaat binnen het bouwrecht is multidimensionaal. Advocaten adviseren bij het opstellen en onderhandelen van bouwcontracten, beoordelen de naleving van bouwvoorschriften en vertegenwoordigen cliënten bij geschillen, zoals gebreken in de bouw of vertragingen. Ze kunnen ook optreden bij bouwvergunningsprocedures en fungeren als bemiddelaars tussen verschillende belanghebbenden in de bouwsector. Het doel van een bouwrechtadvocaat is het waarborgen van juridische conformiteit, risicobeheer en het oplossen van geschillen om een soepele en wettelijke voortgang van bouwprojecten te bevorderen.

Natuurbeschermingsrecht

Een belangrijk deelgebied van omgevingsrecht is het natuurbeschermingsrecht. Dit sub-gebied richt zich op het juridisch waarborgen van de bescherming en instandhouding van natuur en biodiversiteit en omvat regelgeving met betrekking tot natuurgebieden, soortenbescherming en de effecten van menselijke activiteiten op het milieu. De rol van een advocaat binnen natuurbeschermingsrecht omvat het adviseren van belanghebbenden, zoals natuurorganisaties, overheden en bedrijven, met betrekking tot juridische compliance met natuurbeschermingswetten en -voorschriften. Advocaten kunnen ook optreden bij vergunningsprocedures, geschillen rondom natuurbeschermingskwesties en het afdwingen van milieubeschermingsmaatregelen. Het doel van een natuurbeschermingsrecht-advocaat is het harmoniseren van menselijke activiteiten met natuurbehoud, met het oog op duurzame ontwikkeling en het behoud van ecologische evenwichten.

Waterrecht

Binnen het omgevingsrecht is waterrecht het deelgebied dat de juridische aspecten omvat die verband houden met het beheer, gebruik en de bescherming van waterbronnen, waaronder rivieren, meren en grondwater. Dit rechtsgebied reguleert kwesties zoals waterkwaliteit, watertoewijzing, waterrechten en de impact van menselijke activiteiten op waterbronnen. De rol van een advocaat binnen het waterrecht varieert van het adviseren van cliënten, zoals overheden, bedrijven en belangengroepen, tot de naleving van waterwetten en -regelgeving. Advocaten kunnen ook betrokken zijn bij geschillen over waterrechten, vergunningen voor watergebruik en het afdwingen van maatregelen ter bescherming van waterkwaliteit. Waterrecht-advocaat waarborgen duurzaam waterbeheer, rekening houdend met zowel economische als ecologische belangen, en het oplossen van juridische geschillen met betrekking tot waterbronnen.

Het omgevingsrecht speelt een belangrijke rol bij het beschermen van het milieu, de bevordering van duurzame ontwikkeling en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Het omgevingsrecht kan complex zijn en vereist een hoge mate van juridische expertise. Van der Wel Legal Group heeft vrijwel altijd wel een interessante vacature in één van de verschillende deelgebieden van het omgevingsrecht.